shutterstock 519502300 2
HJÆLP
Nyttig lejerinfo

Du er også velkommen til at ringe til os

Nyttige numre

Hvis der opstår akut behov for assistance vedrørende dit lejemål uden for Claus Sørensen Ejendomme A/S` normale arbejdstid, kan du ringe på ét af følgende numre:

 • El: Olesen & Jensen - tlf. 7514 2255
 • VVS: Deres Blikkenslager - tlf. 7512 5011
 • Glas: A/S Erik Andersen - tlf. 7514 0088 el. mobil 4014 7588
 • Låse: CL Låseteknik - tlf. 7512 0098
 • DYK-pumper: Olesen & Jensen - tlf. 7514 2255

Opsig lejlighed

Vil du opsige din lejlighed, beder vi dig udfylde blanketten her.

Tilmelding til betalingsservice

Slip for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank eller kedelige rykkere og gebyrer. Betalingsservice klarer det hele for dig.

NETS A/S står bag Betalingsservice og du kan tilmelde dig her.

Sikkerhed

Sikkerhed og opbevaring af fortrolige oplysninger. Dine oplysninger er fortrolige og sendes på en sikker måde via en 128 bit, krypteret protokol (SSL). Det er den samme sikkerhed, som bruges til betalinger via internettet.

 

Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du ikke fandt, hvad du søgte.

Ved indflytning

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i forbindelse med indflytning.

Før overtagelsen

Hvad skal jeg gøre, når jeg har sagt ja til et lejemål?

Når du har har takket ja til et lejemål, fremsender vi en lejekontrakt til dig. Samtidig fremsendes de oplysninger, du har brug for ved indbetaling af husleje, depositum m.v.

Det er vigtigt, du overholder den fastsatte frist for returnering af lejekontrakten samt for indbetaling af husleje, depositum m.v., idet du ellers kan risikere, at lejemålet udlejes til anden side.

Lejekontrakten skal returneres til vores kontor i underskrevet stand pr. almindelig post, da det er vigtigt, vi får dokumenterne med original underskrift.

Kan jeg få boligstøtte?

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på www.borger.dk

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmål hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Hvornår og hvordan får jeg nøgler udleveret?

Nøglerne udleveres i forbindelse med indflytningssynet, hvis andet ikke er aftalt.

Nøglerne udleveres kun, hvis der foreligger en underskrevet lejekontrakt samt kvittering for indbetaling af husleje, depositum mv.

Skal jeg selv tilmelde mig som forbruger ved forsyningsselskaberne?

Nej, det er ikke nødvendigt. Claus Sørensen Ejendomme sørger for tilmelding inden din indflytning. Du vil derfor modtage velkomstbrev samt 1. a conto opkrævning fra forsyningsselskaberne. 

Hvad er et indflytningssyn?

Indflytningssyn afholdes i forbindelse med overtagelse af lejemålet.

Lejemålet gennemgås med vores ejendomsinspektør. Der udarbejdes en indflytningsrapport, hvor eventuelle fejl/mangler bliver noteret.

Nøgler til lejemålet overdrages til lejer ved indflytningssynet.

Efter overtagelsen

Hvad gør jeg, hvis der er fejl/mangler i lejemålet ved indflytning?

Du har 14 dage fra lejeforholdets begyndelse til at gøre eventuelle fejl/mangler gældende over for udlejer ved at sende en mail til ejendomsinspektøren (ms@csgruppen.dk).

Såfremt der er forhold, der skal udbedres eller kræver nærmere besigtigelse, aftales dette med ejendomsinspektøren.

Forhold, der vurderes ikke at skulle udbedres, bliver noteret, og der hæftes ikke herfor ved fraflytning.

 

Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du ikke fandt, hvad du søgte.

I lejeperioden

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i lejeperioden.

Mit lejemål

Hvilke hvidevarer indeholdes i lejemålet?

Altid

 • Ovn
 • Emhætte
 • Køleskab og fryser

I Luksuslejlighederne desuden:

 • Opvaskemaskine
 • Vaskemaskine
 • Tørretumbler

Må jeg installere opvaskemaskine?

Det er tilladt af installere opvaskemaskine under følgende forudsætninger:

 • Der skal opnås tilladelse fra Claus Sørensen Ejendomme A/S
 • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer
 • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt
 • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at dennes forsikring dækker f.eks. en vandskade forårsaget af maskinen

Må jeg installere vaskemaskine eller tørretumbler?

Bor du i en ejendom, hvor der er fælles vaskeri, er det ikke tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler.

Såfremt den ejendom, du bor i, ikke har et fælles vaskeri, og der ikke allerede er installeret vaskemaskine og tørretumbler i lejemålet, er det tilladt at installere egne maskiner under følgende forudsætninger:

 • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer
 • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt
 • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at denne forsikring dækker f.eks. en vandskade forårsaget af maskinerne

Husleje

Kan jeg få boligstøtte?

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på www.borger.dk

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmål hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Hvordan opkræves huslejen?

Huslejen opkræves på et girokort, der modtages i slutningen af måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen er forfalden til betaling den første hverdag i måneden.

Huslejen skal tilmeldes betalingsservice. Dette kan ske via netbank. Claus Sørensen Ejendomme har ikke mulighed for at til- og afmelde betalingsservice.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje til tiden?

Der ydes ikke henstand for betaling af husleje.

Betaler du ikke din husleje rettidigt, vil du modtage et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr. Betaler du ikke denne rykker inden for fristen, vil du modtage en ophævelse af dit lejemål til omgående fraflytning.

Husk derfor altid at betale din husleje til tiden for at undgå rykkergebyr og advokatomkostninger.

Hvorfor er min husleje steget uden varsel?

Stiger din husleje uden varsel, er det fordi, der ved indflytning af aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. I lejekontraktens § 11 kan du se størrelse på den årlige lejeforhøjelse.

Hvorfor er mit depositum og forudbetalte leje reguleret uden varsel?

Reguleres dit depositum og forudbetalt leje uden varsel, er det fordi, der ved indflytning er aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. Se lejekontraktens § 11 herom.

Depositum og forudbetalt leje reguleres forholdsmæssigt i forbindelse med lejeforhøjelsen. Forhøjelsen opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som depositum og forudbetalt leje svarer til.

Fejl/mangler

Hvad gør jeg, hvis der er fejl/mangler ved mit lejemål?

Alle henvendelser vedrørende fejl/mangler skal ske telefonisk eller pr. mail til ejendomsinspektøren. Der aftales et tidspunkt, hvor ejendomsinspektøren eller håndværkere kan aflægge et besøg for besigtigelse/udbedring.

Såfremt der opstår uoprettelig skade uden for Claus Sørensen Ejendomme A/S´ åbningstid (f.eks. brud på sanitet, vandskade, brand o. lign.) henvises til ”nyttige numre”.

Hvordan kommer jeg i kontakt med viceværten?

Ejendomsinspektøren kan kontaktes pr. mail eller telefon. Hans kontaktoplysninger fremgår andetsteds på hjemmesiden eller i den udleverede Husorden.

Hvad har jeg selv pligt til at vedligeholde?

Som lejer har du den indvendige vedligeholdelsespligt. Du har pligt til at sørge for, at lejemålet er vel vedligeholdt i lejeperioden. Dette omfatter maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve samt låse og nøgler. Endvidere opfordres lejer til at renholde afløb.

Er du erhvervslejer, har du en udvidet vedligeholdelsespligt. Se nærmere herom i din lejekontrakt.

Forbrugsregnskaber

Hvornår modtager jeg mit forbrugsregnskab?

Betaler du forbrug direkte til forsyningsselskaber, modtager du årsafregningen direkte fra dem.

Betaler du a conto forbrug sammen med din husleje, foretages der en aflæsning af målerne én gang årligt. Du vil modtage forbrugsregnskabet ca. 4 måneder efter aflæsningen.

Tilbage-/og efterbetalinger vil blive reguleret via huslejen.

Jeg har fået en del penge tilbage; hvorfor er min a conto ikke reguleret?

Hvis du er flyttet ind midt i et igangværende forbrugsregnskabsår, deltager du kun i regnskabet for den periode, du har boet i lejemålet. Deltager du i mindre end et helt forbrugsregnskabsår, reguleres a conto ikke. A conto reguleres først, når du deltager i et helt forbrugsregnskabsår.

Hvorfor er min udgift til varme så stor når jeg kun har boet i lejemålet i kort tid?

Hvis du kun har boet i lejemålet i vinterperioden, kan det være forklaringen. Størstedelen af varmeforbruget sker i årets 4 koldeste måneder. Der indbetales samme a conto beløb hver måned hele året. Det vil sige, at du i de varme måneder sparer op til de kolde måneder. Hvis du kun har boet i lejemålet i årets koldeste måneder, har du ikke denne opsparing til at dække forbruget.

Hvorfor har jeg ikke fået penge tilbage i år, når jeg har fået det de tidligere år?

Fik du penge tilbage sidste år, er din a conto betaling måske sat ned, og det kan være årsagen til, at du ikke har modtaget penge tilbage i år. Du kan sammenligne a conto betalingen med sidste års forbrugsregnskab.

Hvis der har været prisstigninger på forbruget det seneste år, kan det også være en del af forklaringen.

En anden forklaring kan være, at du har haft et øget forbrug. Ved at sammenligne forbrugsregnskabet med sidste års forbrugsregnskab, kan du se, om du har brugt samme mængde som sidste år.

Husdyr

Må jeg holde husdyr?

Vi tilstræber, at vore ejendomme forbliver velholdte – det er derfor heller ikke tilladt at holde husdyr.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over husdyr i ejendommen?

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt til Claus Sørensen Ejendommes kontor. Mundtlige klager behandles ikke. Klagen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den, der klages over, hvad der klages over, og hvornår hændelsen er foregået. Husk at underskrive klagen, idet anonyme klager ikke behandles.

Klager

Findes der en husorden for ejendommen?

Ja. Du finder husordenen her.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en lejer?

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt til Claus Sørensen Ejendommes kontor. Mundtlige klager behandles ikke. Klagen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den, der klages over, hvad der klages over, og hvornår hændelsen er foregået. Husk at underskrive klagen, idet anonyme klager ikke behandles.

Der opfordres til, at man selv forsøger at løse problemerne, inden der klages.

Parkering

Vi råder over et begrænset antal P-pladser, som vi lejer ud. Det er derfor ikke tilladt at parkere i gårdene, med mindre man har lejet en P-plads. For evt. opskrivning på venteliste til leje af P-plads kontaktes ejendomsadministrator Lene Wolff Larsen (lwl(at)csgruppen.dk).

 

Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du ikke fandt, hvad du søgte.

Ved fraflytning

Her får du svar på de meste almindelige stillede spørgsmål i forbindelse med fraflytning.

Opsigelse

Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Opsigelse af dit lejemål skal ske skriftligt.

Opsigelse af lejemålet skal ske senest den sidste dag i en måned.

Du kan med fordel benytte opsigelsesblanketten, således du sikrer, at vi får alle relevante oplysninger.

Hvor lang er opsigelsesvarslet?

Som lejer har man 3 måneders opsigelse.

Hvem sørger for at genudleje mit lejemål?

Claus Sørensen Ejendomme sørger for genudlejning af dit lejemål. Hvis du selv har interesserede, der gerne vil overtage dit lejemål, skrives dette på opsigelsesblanketten under bemærkninger. Så kan Claus Sørensen Ejendomme tage dette i betragtning, hvis vi ikke selv har personer på venteliste til det opsagte lejemål.  

Det er ikke tilladt at annoncere efter en ny lejer til sin bolig.

Istandsættelse

Hvad er istandsættelsesperioden?

De sidste 14 dage af opsigelsesperioden er det, man kalder istandsættelsesperioden.

Istandsættelsen foretages af Claus Sørensen Ejendommes håndværkere for lejers regning.

Der skal betales husleje mv. i istandsættelsesperioden.

Hvordan skal mit lejemål afleveres?

Lejemålet skal ved fraflytning afleveres ryddet og rengjort. Tjekliste til brug ved rengøring finder du her. Nødvendig istandsættelse foretages af Claus Sørensen Ejendommes håndværkere.

Må jeg selv istandsætte lejemålet ved fraflytning?

Det ikke tilladt selv at istandsætte lejemålet ved fraflytning. Istandsættelsen kan alene foretages af Claus Sørensen Ejendommes håndværkere, for lejers regning.

Fraflytning

Hvornår skal jeg være ude af mit lejemål?

Med henblik på istandsættelse skal lejemålet være fraflyttet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Der hæftes for husleje mv. i istandsættelsesperioden.

Hvornår afholdes der fraflytningssyn?

Der afholdes fraflytningssyn senest 14 dage før, du er frigjort af lejemålet.

Såfremt du ønsker synet afholdt tidligere, aftales dette med kontoret. Dog kan synet tidligst finde sted, når lejemålet er ryddet og rengjort.

Du kan i øvrigt angive et ønske om en synsdato på opsigelsesblanketten

Hvordan foregår et fraflytningssyn?

Vores ejendomsinspektør gennemgår lejemålet med dig og udarbejder en udflytningsrapport, hvori det afklares, hvilken istandsættelse der skal foretages. Ligeledes aflæses lejemålets forbrugsmålere.

Du skal underskrive udflytningsrapporten og måleraflæsningerne. Du modtager en kopi heraf pr. e-mail.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke selv kan deltage ved fraflytningssynet?

Kontakt ejendomsinspektøren og hør, om der er mulighed for at ændre synsdatoen.

Deltager en anden person i lejers sted ved fraflytningssynet, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på lejers vegne.

Hvad gør vi, hvis vi er to lejere, men kun en af os kan deltage ved fraflytningssynet?

Såfremt der er flere lejere af et lejemål, er det meget vigtigt, at alle deltager ved fraflytningssynet, idet alle lejere skal underskrive udflytningsrapporten.

Såfremt en lejer er forhindret i at deltage i fraflytningssynet og der sendes en anden i lejerens sted, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på deres vegne.

Flytteopgørelse

Hvornår modtager jeg min flytteopgørelse?

Du modtager din flytteopgørelse ca. 6 uger efter, du er frigjort af lejemålet. Bemærk venligst, at det ikke er efter fraflytningstidspunktet.

Hvad dækker flytteopgørelsen over?

Flytteopgørelsen indeholder udgiften til den istandsættelse af lejemålet, der er beskrevet i udflytningsrapporten. Eventuelle huslejerestancer er ligeledes medtaget på flytteopgørelsen

Indbetalt depositum og forudbetalt leje modregnes i flytteopgørelsen.

Der bliver tilbageholdt 800,- kr., indtil endeligt forbrugsregnskab foreligger.

Forbrugsregnskaber

Skal jeg selv aflæse forbrugsmålere ved fraflytning?

Nej. Ved fraflytningssynet aflæses lejemålets forbrugsmålere i fællesskab. Aflæsningstallene indrapporteres af kontoret, og det er derfor ikke nødvendigt selv at foretage sig noget.

Hvorfor modtager jeg endnu et forbrugsregnskab længe efter min fraflytning?

Forbrugsmålere er blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning. Dog vil du først modtage forbrugsregnskabet på samme tid som ejendommens øvrige lejere.

Hvis du f.eks. er fraflyttet i starten af et forbrugsår, kan der gå over et år, inden du modtager det afsluttende forbrugsregnskab.

Hvorfor løber perioden på mit forbrugsregnskab til efter min fraflytning?

Du hæfter for forbruget i hele opsigelsesperioden, også for den periode hvor lejemålet er under istandsættelse. Det er derfor vigtigt, at du ikke afmelder dig som kunde på fraflytningsdagen. Dette sørger kontoret for efter opsigelsesperiodens udløb.

 

Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du ikke fandt, hvad du søgte.

Søg bolig

Hvad gør jeg, hvis jeg søger en lejebolig eller ønsker at blive skrevet på venteliste?

Alle ledige lejemål annonceres på hjemmesiden.

Ønsker du at blive skrevet op til en bolig hos Claus Sørensen Ejendomme A/S, bedes du venligst udfylde ansøgningsformularen(link) og sende den til os. Herefter vil vi kontakte dig, hvis vi får et lejemål i opsigelse, som modsvarer dine ønsker.

Vær venligst opmærksom på, at du slettes i vort system efter 12 måneder. Hvis du fortsat ønsker at være boligsøgende hos Claus Sørensen Ejendomme A/S, skal du således indsende en ny ansøgningsformular efter 1 år.

Vær venligst opmærksom på, at du slettes i vort system efter 12 måneder. Hvis du fortsat ønsker at være boligsøgende hos Claus Sørensen Ejendomme A/S, skal du således indsende en ny ansøgningsformular efter 1 år.

Vil du skrives op, klik her

 

Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du ikke fandt, hvad du søgte.