DSF7076 copy
Kvalitet og effektivitet
Kvalitet & IT
Vi har

Branchens bedste IT teknologi

Vores IT understøtter forretningsprocesserne, og vores kunder har overblik og adgang til data;
attester overføres til myndighedernes formater; og vores sporingssystem kan hurtigt identificere varer.

Vi investerer kontinuerligt i ny teknologi for at understøtte værdikæden hos vores kunder...

Vores køle- og frysehuse er alle procesoptimerede i forhold til vores kunders behov, og med branchens mest avancerede IT-teknologi kan vi servicere vores kunder hurtigt, effektivt og til en konkurrencedygtig pris. Nogle af de ting vores kunder sætter størst pris på er:
 • Electronic Data Interchange: Dokumenter, indberetninger og statistikker udveksles med vores kunder i et integreret system.
 • Tidstro spejling af data.
 • KPI-rapport service: På vegne af vores kunder inspicerer vi inbound gods fra hele verden, og alt foto- og video-dokumenteres. Det samme sker i vores egen håndtering af varerne i forbindelse med losning, indfrysning, pakning og læsning, så kunderne hele tiden har et overblik over reklamationer, beskadigede kartoner, forkert mærkning og andre interne og eksterne fejl.
 • Kundetilpassede rapporter sendes hver måned og anvendes blandt andet til identifikation af forbedringsområder. Jo bedre en proces, jo mindre omkostninger til fælles gavn.
 • Vareafgang: Vi lægger stor vægt på at overholde den aftalte afleveringstid, og vores medarbejdere sætter en ære i, at der ingen ventetid er for lastbilerne. Derfor sender vi også en elektronisk besked til kunden, så snart den sidste palle er scannet ind i bilen, og godset er på vej videre.
 • Sporingssystem: Vores omfattence sporingssystem sikrer, at kunderne hurtigt kan få identificeret varer ved produktionsfejl og tilbagekaldelser. Alle varer scannes og registreres, og vi kan levere en rapport indenfor 30 minutter.
 • Automatisk attestsystem: Som en service sikrer vi, at kundernes data automatisk overføres til myndigheders nyeste formater, så manuel indtastning og fejlmuligheder minimeres, og varerne ikke bliver afvist i det pågældende modtagerland med erstatningsattester til følge. Vi gør det rigtigt første gang. 
 • Pluk efter dato: Når der plukkes til fx. catering og detail, plukkes der naturligvis efter batch nummer og dermed holdbarhed, så slutkunden aldrig får leveret en ældre vare, end han tidligere har modtaget.
 • Costfordeling: Vores ordrer matcher vores kunders salgsordrer, så CFO’en kan få splittet omkostninger præcis som ønsket.
”Vi går meget op i at få teorien til at fungere i virkeligheden, så IT-systemet passer til arbejdsprocesser og flow på lagre. Vi ser ikke IT som maskiner og kabler, men som en vigtig del af forretningsprocesser. IT og logistik er smeltet sammen, og vi har kundens behov i baghovedet, når vi tænker i løsninger.”

Carsten Wolf, Supply Chain Direktør

 

We provide:
Screenshot 2019 02 25 at 12.11.57
Vi har

Alle de vigtige certificeringer

Vi efterlever i alle processer de højeste nationale og internationale standarder for håndtering af fødevarer. En række af køle- og frysehusene er godkendt til eksport til lande i hele verden.

De vigtige certificeringer:
 • BRC Storage and Distribution certified (British Retail Consortium) sætter standarden for fødevaresikkerhed i UK, Nordamerika og mange europæiske lande
 • ASC - The Aquaculture Stewardship Council’s certification for responsibly farmed seafood
 • IFS (International Featured Standard) er et krav for at levere fødevarer til en række tyske og franske detailhandelskæder.
 • MSC Certified sustainable seafood

Endvidere efterlever vi altid vores kunders Code of Conduct samt fx McDonald’s Supplier Quality Management System, hvor kravene til fødevaresikkerhed på mange punkter overstiger myndighedernes.

Certifications
DSCF7361 copy2
Vores

Vores kvalitetsledelsessystem

Vores kvalitetsledelsessystem indeholder egenkontrolprogrammer efter HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points). Derved er alle kritiske styringspunkter identificeret og styret, og dette giver en høj grad af fødevaresikkerhed og fejl forebygges.

Dette indebærer for eksempel, at vi:
 • Inspicerer transportbilen såvel ved losning som før læsning - er den ren?
 • Kontrollerer temperaturen ved varemodtagelse og afgang
 • Har defineret procedurer for varernes vej igennem frysehuset
 • Overvåger og modtager alarmer ved temperaturafvigelser på lagrene
 • Registrerer og dokumenterer alt
 • Justerer ift ændringer i lovgivningen

På baggrund af vores løbende arbejde med kvalitetssikring har vi opnået en række internationale certificeringer, disse kan ses under de forskellige afdelinger.  Ligeledes foretager fødevarekontrollen løbende kontrol på vores køle- og frysehuse. 


”Vi har fastsat høje standarder for alle vore aktiviteter i virksomheden. Det gælder f.eks. indenfor effektiv drift, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring. Vores kunder forventer det bedste – og det får de!”

Jesper Toft Mathiasen, Adm. Direktør

Branches
Screenshot 2019 02 25 at 12.09.11