tyler lastovich 399819 unsplash
Vores syn på
CSR

"Da vores største påvirkning af miljøet er vores energiforbrug, er dette også vores hovedfokusområde. Vi arbejder aktivt med at nedbringe vores energiforbrug gennem energiledelse."

Fokus på to af FNs globale målsætninger

Stop sult og ansvarligt forbrug og produktion

CSR

Vores fokusområder mod en bæredygtig udvikling er styret i vores ledelse af områderne: Arbejdsmiljø, energiledelse, samt affaldshåndtering.

Bæredygtig udvikling

Bæredygtighed har stigende betydning for fødevareerhvervet, både i forhold til FN's verdensmål, initiativer fra EU samt andre internationale organisationer, ikke mindst i kraft af en større opmærksomhed i befolkningen.
Vi deltager aktivt i arbejdet i branchen for bæredygtig udvikling. Vi er således aktivt medlem i Forum for Bæredygtighed, som er organiseret af Landbrug og Fødevarer. Her arbejdes med FN’s verdensmål for bære-dygtig udvikling. 
I dette forum deltager en stor del af vores kunder. Således sikrer vi at bringe den bæredygtige udvikling gennem værdikæden.

CSR og kunder

Vi er i løbende dialog med vores største kunder, hvor vi hele tiden har fokus på optimeringer, som bevirker at vores serviceydelser håndteres på en sådan måde, at den miljømæssige belastning er så lav som muligt.

Læs vores CSR politik her.

Teknologi

Anvendes til mindre energiforbrug

Energipolitik

Energiledelsessystemet omfatter fryse- og kølehusene, samt isværkerne.

Claus Sørensen A/S’ afdelinger skal være energibevidste og aktivt arbejde for løbende at forbedre energipræstationen ved:

  • at forbedre energieffektiviteten. 
  • at gøre medarbejderne energibevidste gennem information og motivation. 
  • at stille de nødvendige ressourcer tilgængelig for at målsætning og mål kan opfyldes. 
  • at udvikle og vedligeholde viden omkring ny teknologi og produktionsmetoder 
  • at realisere og vedligeholde opstillede mål. 
  • at planlægge og gennemføre yderligere energibesparelser, når der opstår muligheder og behov herfor. 
  • at kommunikere relevante dele af energipolitikken til alle personer med indflydelse på energiforbruget, der arbejder for, og på vegne af virksomheden. 
  • at evaluere målsætning og mål via nøgletal, intern audit og Ledelsens Evaluering. 
  • at indkøbe udstyr og produkter ud fra et energieffektivt synspunkt. 
  • at opdatere systemet.

Der udarbejdes løbende nøgletal for energipræstationen. Virksomheden vil overholde relevant lovgivning og andre relevante bestemmelser, og forpligter sig til løbende at forbedre energipræstationen. 

Virksomheden forventer gennem opfyldelsen af ovennævnte energipolitik at kunne fremstå som en energi- og miljøvenlig virksomhed over for vores omgivelser, kunder, myndigheder og medarbejdere. 

Da vores største påvirkning af miljøet er vores energiforbrug, er dette også vores hovedfokusområde. Vi arbejder aktivt med at nedbringe vores energiforbrug.

Læs vores CSR-rapporter her:

2020

2019

2018

2017

Læs vores Code of Conduct her

ISO 50001