IT-systemer sikrer kvalitet og effektivitet

Vi råder over branchens mest avancerede IT-teknologi, der gør os i stand til at servicere kunderne hurtigt, effektivt og til en konkurrencedygtig pris.

Med EDI (Electronic Data Interchange) sikrer vi, at vi kan udveksle dokumenter, indberetninger og statistikker med kunder i et integreret system.

Med KPI (Key Point Indicators) sikrer vi, at kunderne hele tiden har et overblik over reklamationer, beskadigede kartoner, forkert mærkning og andre interne og eksterne fejl.

Med et omfattende sporingssystem sikrer vi, at kunder hurtigt kan få identificeret varer ved produktionsfejl og tilbagekaldelser. En rapport kan leveres inden for 30 minutter.

Med et automatisk attestsystem sikrer vi, at kunders data automatisk overføres til myndigheders formater, så manuel indtastning og fejlmuligheder minimeres.


”Vi går meget op i at få teorien til at fungere i virkeligheden, så IT-systemet passer til arbejdsprocesser og flow på lagre. Vi ser ikke IT som maskiner og kabler, men som en vigtig del af forretningsprocesser. IT og logistik er smeltet sammen, og vi har kundens behov i baghovedet, når vi tænker i løsninger.” 
Carsten Wolf, Supply Chain Direktør