Fremsyn gennem generationer

Fiskeripioneren og iværksætteren Claus Sørensen etablerede i 1926 Danmarks første frysehus med lynindfrysningsanlæg. Det blev placeret i Skagen, og siden satte han sit præg på fiskerihavne langs den jyske vestkyst med isværker, køle- og frysehuse samt fiskeindustrier. Hans virke omfattede endvidere flere andre fiskerirelaterede firmaer og betydelige aktiviteter i Grønland.

Claus Sørensen A/S er siden videreført af sønnen, cand.polit. Tage Sørensen, og de næste generationer i familien. Under Tage Sørensens ledelse er flere betydende industrivirksomheder i Esbjerg-området etableret, blandt andre Viking Life-Saving Equipment A/S og Vestfrost A/S, som indgår i Claus Sørensen Gruppen.

Vi er nu landets førende køle- og frysehuskoncern og har især siden 00’erne været i kraftig vækst. Tilknytningen til fiskerierhvervet er bevaret, og virksomheden har etableret sig på strategiske geografiske steder, der ligger gunstigt i forhold til dansk fødevareproduktion til eksportmarkeder og distribution af fødevarer til hjemmemarkedet.