Skagen

Service på toppen
Afdelingen betjener fiskerierhvervet og fiskeindustrien med lagring i køle- og frysehus, høj indfrysningskapacitet, isværk og en bred vifte af serviceydelser. Fisk og skaldyr håndteres som halvfabrikata til især europæiske forbrugere, og øvrige fiskeprodukter afsættes på også fjernere markeder. Toldoplag og veterinær grænsekontrol på fisk fra lande uden for EU-området. 

Beliggenhed:
Ved kajkanten i Danmarks nordligste fiskerihavn, ligger godt i forhold til Nordatlanten og Norge. 

Kapacitet:
Kølelager:  10.800 m3
Frostlager: 51.000 m3


”Vi forandrer os hele tiden i forhold til markedsforhold og kundernes behov. Enkeltfrysning af laks og ørreder i flere afdelinger er et af eksemplerne på nytænkning.”
Leif Nielsen, afdelingsleder 

Claus Sørensen A/S, Skagen

Coasterkaj 9
9990 Skagen
Tlf:
9844 6466
Fax:

Kolde facts

Vi råder over køle- og frysehuse med en samlet kapacitet på 800.000 kubikmeter og en indfrysningskapacitet på ca. 1.800 tons i døgnet. Foruden frysning og lagring tilbyder vi en række serviceydelser, der alle udføres efter de højeste standarder og kvalitetsnormer. 

  • Ordrepluk
  • Distribution og transport
  • Sortering
  • Vejning
  • Glasering
  • Pakning
  • Detailpakning af fisk og skaldyr
  • Kvalitetskontrol